Siebers

Stephan Siebers

Stephan Siebers daagt in zijn werken de wetten van de zwaartekracht uit. Hij schept illusie. Verschillende vormen staan stabiel, hoewel lijkt dat ze om zullen vallen. Daarmee wordt de illusie gewekt dat het gebruikte materiaal geen gewicht lijkt te hebben. Een activiteit, een moment, wordt gefixeerd, een blijvende vorm wordt gecreëerd door de schijnbare onaantastbaarheid van het materiaal.

De inspiratie van Siebers vindt zijn oorsprong in de esthetiek van het Bauhaus en is daarnaast beïnvloed door de minimalistische beeldhouwers uit de zestiger jaren als Richard Serra, Sol LeWitt en Anthony Caro. Deze kunstenaars richten zich op de toepassing van onconventionele industriële materialen om op die manier de fysische eigenschappen van hun kunst te accentueren. Siebers maakt zich hun geestelijk erfgoed eigen en kiest eveneens materialen die het mogelijke maken sculpturen te creëren waarin een zekere onbalans tot uitdrukking wordt gebracht.
Of klein of verschillende meters hoog, het resultaat blijft gelijk: De balancerende actie straalt in hoge mate spanning maar ook meditatieve rust uit. De luchtigheid van deze complexe activiteit staat in sterk contrast met de compacte stabiliteit en de zwaarte van het materiaal. De elementaire vraagstelling van het beeldhouwen van evenwicht en zwaarte komt hier aan de orde. Hieruit volgt de associatie met menselijke omstandigheden zoals emotionele instabiliteit en het verlangen naar zekerheid.

Stephan Siebers brengt zijn toeschouwer in een spel van zinsbegoocheling. De eenvoudige vormen en in ingewikkelde ruimten geven aanleiding tot onvermoede dialogen. Bevrijdt van de ballast van de materie, laten de sculpturen ruimte voor dromen en richten de blik van de toeschouwer op zijn eigen existentie.

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016