Spronsen

Erik van Spronsen

Het werk van Erik van Spronsen wordt gerekend tot de concrete kunst, ook wel geometrisch abstracte kunst genoemd. De schoonheid van de wiskunde en de geometrische eigenschappen van de kubus vormen voor hem de bron van inspiratie. Veel van zijn creaties zijn dan ook een afgeleide van de kubus als basisvorm. De verhoudingen daarin zijn zeer zorgvuldig afgewogen waarbij gebruik gemaakt wordt van modellen op schaal.

De objecten, vaak samengesteld uit gelijkvormige onderdelen, vormen in de wijze waarin zij bij elkaar zijn gebracht een verrassend en boeiend geheel. “Je begint eenvoudig en bouwt dat systematisch uit tot een totaliteit. Je weet niet waar je eindigt maar voelt intuïtief aan dat het tot een totaliteit met potentie zal leiden”. Imponerend is de wisselende ruimtelijke uitstraling waarmee de toeschouwer wordt geconfronteerd afhankelijk van zijn positie ten opzichte van het object. Het materiaal dat wordt toegepast is meestal staal.

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016