Bach

Jörg Bach (DE)De objecten veelal van het materiaal cor-tenstaal bestaan uit een boeiend samenspel van rondhoekige ruimtelijke vormen. De totaalvorm heeft een meestal sterk gesloten karakter; het beeld is in zichzelf opgesloten, is nadrukkelijk aanwezig en onderscheidt zich van zijn omgeving. Alhoewel abstract van vorm wordt in de benoeming van de objecten door de kunstenaar duidelijk dat er een binding is met bepaalde begrippen o.a. ontmoeting, bodemvruchten, parels. Opvallend is dat de objecten vaak geen duidelijke voorkeurspositionering hebben. Voor-, achter-, onder- en bovenkant ontbreken. De toeschouwer heeft daardoor de onmiskenbare neiging het object in zijn handen te nemen en te draaien.

Bijzonder is dat het gebruikte materiaal (cor-tenstaal) met uitzondering van de hoeklijnen vaak gelakt is. Hierdoor wordt de zwaarte van het sculptuur in de ruimte in optisch zin lichter gemaakt. De kunstenaar beschouwt de door hem gemaakte objecten niet als elitair maar vindt dat ze deel moeten uitmaken van het leven van alle dag. Je komt ze tegen, je kijkt er naar, je verandert de plek en de positionering.

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016