Peterson

Chris Peterson

Woont en werkt in Zwolle en is als beeldhouwer actief in het buitenland. Zijn beelden van steen hebben vaak een monumentaal karakter. Gebieden met een ingrijpende veranderende dynamiek in aard en karakter en het effect daarvan op de mens, vormen een uitgangspunt voor zijn nieuwe werk. Vooral die ruimte met een specifieke functie, die de neiging heeft een duidelijk andere functie te worden, intrigeren Chris Peterson wanneer ze worden gebruikt door mensen van verschillende nationaliteit, religie of achtergrond. Het verschil in perceptie qua functie en bestemming van de ruimte, dwingt hem om deze ruimte te ontleden. Het resultaat van zijn observaties vertaalt Chris Peterson naar concepten voor zijn sculpturen. Door deze nieuw te benoemen en een nieuwe structuur te geven, wordt hij in staat gesteld nieuwe domeinen binnen te treden zowel visueel, tastbaar als in gedachten.
Veel van de kunstwerken hebben te maken met toenemende en afnemende afstand. Wanneer je de ruimte ontleed en analyseert wordt je onvermijdelijk geconfronteerd met de vraag wat is de gepaste afstand. Anderzijds moet rekening gehouden worden met het samenbindende karakter van ruimte en de elementen daarin. Daarom spelen 'scheiding' en 'binding' gedwongen en ongedwongen een belangrijke rol in zijn werk.
Met de recente beelden wordt onderzoek gedaan naar ruimten en structuren waarbij sterke raakvlakken zijn met zowel primitieve en hedendaagse architectuur. Vooral ruimten met het karakter van een cathedralesque karakter in combinatie met een zeer 'stille natuur', is de rode lijn die Chris Peterson tegenwoordig volgt en vertaalt in vorm.

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016