Gantner

Ueli Gantner (Bülach,CH, 1950)

Soms weet ik niet precies wat ik doe, wat ontstaat, het gebeurt gewoon
Een gevoel van hulpeloosheid krijg ik wanneer me gevraagd wordt over de achtergrond van mijn werk te vertellen. Al vaak heb ik geprobeerd mijn activiteit in de kunst met woorden te beschrijven. Kunst is een vorm van communicatie. Zij vangt aan waar het gesproken woord zijn grenzen bereikt. Mijn vormentaal begint waar het mij niet meer mogelijk is mijn innerlijk beleven verbaal weer te geven. De werken zijn autonoom geworden en verklaren zichzelf zonder mijn toedoen aan diegene die zich interesseert. Ik voel mij ingebed in de concrete constructivistische kunst. Een kunstvorm waarvan de beeldende taal zuiver uit het innerlijke ontspringt en geen afbeelding van de natuur inhoudt. Mijn credo is esthetiek en schoonheid die in de absolute reductie een kwaliteit van beleven mogelijk maakt vrij van decoratie en effecten.

Wanneer reduceren, in de kunst, leidt tot een helderheid van evenwichtige schoonheid en esthetiek, kan dan ook het reduceren tot de essentie van onze levenswijze niet tot dezelfde toestand leiden? Vaak wordt kunst benut om op misstanden en negatieve gebeurtenissen in onze maatschappij te wijzen. Teveel van het negatieve, laat ons het goede, de schoonheid en het esthetische slechts marginaal beleven. Wanneer kunst er toe wil bijdragen invloed op de ontwikkeling van onze maatschappij uit te oefenen, dan is het voor haar een belangrijke plicht het positieve te weerspiegelen.</span
Elementen uit de euclidische geometrie en de mathematische topologie formuleren mijn vormentaal. In mijn scheppende activiteit is meestal het vierkant als basisvorm het uitgangspunt, zo nu en dan ook de driehoek. Het vierkant is eigenlijk een niet spectaculaire maar wel erg harmonisch vorm. Vier gelijke zijden, vier rechte hoeken staan voor een neutrale, rustgevende en evenwichtige onveranderlijke toestand. Een vorm zonder iedere dynamiek. Het is een uitdaging dit niet spannende, vlakke vierkant door vervorming naar het drie dimensionale een dynamisch uitstraling te geven. Door insnijdingen en mechanische ingrepen krijgen staalplaten draaiingen waardoor het vierkant als beginvorm zich nog slechts moeilijk laat raden.

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016