Bartelds

Herman Bartelds (1956)

Heeft zijn opleiding tot beeldhouwer o.a. gehad aan de ABK Minerva te Groningen. Zijn werk bestaat uit een aantal terugkomende thema’s en grondvormen, die er telkens anders uitzien en een nieuwe spanning oproepen. Zijn beelden geven een lijfelijke ervaring. Door de opwaartse positionering van de materialen doet hij voortdurend een appel op de vertikaliteit van de mens. Veelvuldig gebruikte vormen zijn poorten, tafels, pendules, wevingen en wachters.
Met zijn beelden spoort hij de toeschouwers aan tot denken en maakt ze bewust van markeringen in tijd en ruimte. Bartelds draait de belevingswereld om en verbindt zijn artistieke beleving met de reële beleving van de beelden. Niets is wat het lijkt. Een poort is op te vatten als een identiteit die een grens en een plaatsbepaling aanduidt, maar hoeft niet per definitie toegankelijk te zijn. In zijn pendules tart hij de zwaartekracht door dat wat gedragen wil worden te laten dragen. Een windvlaag is voldoende om het granieten blok in de pendule, dat gedragen wordt door messing, in beweging te zetten. Hij hoopt dat de beschouwer in zijn verhalen meegaat en vastomlijnde denkbeelden verlegt. Door zijn werk wil hij mensen grenzen leren verzetten, maar ze ook de scheidslijn tussen beeld en waarheid leren kennen.

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016