Rudolph

Christian Rudolph, 1959, Irrsee (D)

Sporen in de ruimte

Bron van inspiratie van deze werken is een bewegende lichtbron in het donker. Krommingen, plotselinge richtingsveranderingen en voortgaande bewegingen van een lichtbron kunnen met fotografie bij een lange belichtingstijd als een lichtspoor binnen een nauw begrensde ruimte zichtbaar gemaakt worden. De plastieken zijn een weerspiegeling van deze lichtsporen. De metaalplastieken zijn opgebouwd uit gelast driehoekprofiel. De driehoekige doorsnede vergroot de bewegingsdynamiek tegelijkertijd verleent het deze werken een zekere luchtigheid.

www.christianrudolph.com

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016